Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Porozumienie o współpracy pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a Ogólnokrajową Spółdzielnią Turystyczną GROMADA

Społeczna Akademia Nauk, na mocy podpisanego porozumienia o współpracy, zyskała kolejnego, cenionego Partnera – Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną Gromada.

GROMADA od ponad 80 lat prowadzi działalność hotelarską i turystyczną w kraju i zagranicą. Oferuje profesjonalne usługi w zakresie kompleksowej organizacji wystaw, kongresów i konferencji (catering, wycieczki przed - i pokonferencyjne). Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami z branży turystycznej w kraju i za granicą, m.in. z USA, Izraela, RPA, Niemiec, Rosji, Chorwacji, Hiszpanii itd.

OST Gromada jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, m.in. Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki RP, Polskiego Zrzeszenia Hoteli, ASTA (amerykańskie stowarzyszenie biur turystycznych), ICCA (międzynarodowe stowarzyszenie organizatorów kongresów).

Porozumienie o współpracy sygnowali: Prezes Zarządu OST Gromada Pan Krzysztof Moczulski oraz Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym Społecznej Akademii Nauk Pan Mirosław Olszewski.

Na mocy podpisanego porozumienia studenci oraz absolwenci Społecznej Akademii Nauk zyskali możliwość m.in. udziału w wydarzeniach biznesowych organizowanych przez Partnera oraz odbycia praktyk i staży w wybranych placówkach turystycznych OST Gromada. Porozumienie ma także na celu ułatwienie pracownikom OST Gromada łączenia pracy zawodowej z edukacją na studiach I i II stopnia we wszystkich formach kształcenia oraz na studiach podyplomowych, a także uzyskania niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które zaowocują rozwojem ich kariery zawodowej.

Nawiązanie porozumienia z OST Gromada wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Uczelni, opartą na ścisłej współpracy z praktykami z otoczenia społeczno – gospodarczego.

  • Gromada
  • Gromada
  • Gromada
  • Gromada
  • Gromada
  • Gromada


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!