Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia*

O KIERUNKU

Moduł profilowy „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” przygotowuje absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia dając mu kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami medycznymi. Absolwent posiada wiedzę w zakresie zdrowia publicznego, najnowszych trendów w medycynie, systemu opieki zdrowotnej, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej oraz marketingu jednostek medycznych.

Ponadto studia kształtują umiejętności w zakresie podejmowania działań w ramach prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej i zarządczej zakładu opieki zdrowotnej, podejmowania działań w zakresie marketingu jednostek medycznych, planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz opracowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach medycznych.

Dlaczego warto?
 • na profilu Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia zajęcia i wykłady prowadzą praktycy i menadżerowie ochrony zdrowia. Sprawia to, że tematyka zajęć jest odpowiednio dopasowana do potrzeb rynku, a zajęcia teoretyczne są ograniczone do minimum
 • profil Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia umożliwia zarówno rozszerzanie wiedzy studentom kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia jak i uzyskanie wiedzy w zakresie zarządzania w sektorze medycznym absolwentom innych kierunków studiów I stopnia
 • zajęcia prowadzone są w oparciu o system ćwiczeń i symulacji;
 • prowadzący to praktycy z doświadczeniem z zakresu zarządzania w sektorze medycznym;

CO PO STUDIACH?

Absolwent profilu Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania w ochronie zdrowie posiada kompetencje do znalezienia pracy w jednostkach medycznych publicznych i niepublicznych w Polsce. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia:

 • w szpitalach publicznych i niepublicznych,
 • w centrach medycznych,
 • w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego,
 • w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej,
 • w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
 • w instytutach badawczych,
 • w aptekach.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania w specjalności Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie ZdrowiaRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!