Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Uroczyste Wręczenie Dyplomów.


Uroczyste Wręczenie Dyplomów.

W piątek, 16 września br., w siedzibie bełchatowskiego Wydziału Społecznej Akademii Nauk odbyło się kolejne już, Uroczyste Wręczenie Dyplomów.

Staje się to już tradycją Wydziału, że zgodnie z akademickimi zwyczajami, ubrani w togi Absolwenci otrzymują od Władz Uczelni poświadczenia swych umiejętności w postaci dyplomu ukończenia studiów.


W tym roku Uroczystość dotyczyła nie tylko Absolwentów studiów I i II stopnia, ale również tych, którzy na drodze studiów podyplomowych postanowili podnosić swoje kwalifikacje. Na czterech kierunkach: pedagogice, zarządzaniu, fizjoterapii i administracji, znaleźli się również Studenci, którzy zostali uhonorowani dyplomami z wyróżnieniem. Otrzymali oni specjalne dyplomy od JM Rektora SAN, a także nagrody za wyniki w nauce i działalność organizacyjną na rzecz Uczelni. W uroczystości wziął udział Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Mirosław Wasielewski, który przypomniał, iż: „w zmieniającej się rzeczywistości pędzącego naprzód świata stale trzeba pogłębiać zdobytą raz wiedzę.

Wykształcenie bowiem zobowiązuje nas wszystkich do śledzenia postępów nauki.” Wymowę tych słów podkreślił również Prodziekan Wydziału, dr Adam Gogacz, mówiąc, iż odebranie dyplomu nie zrywa więzi z Alma Mater, bo nie dość, że Studentem się bywa, a Absolwentem jest się przez całe życie, to na dodatek można zawsze, zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego, zapisać się na jeden z wielu oferowanych przez Uczelnię kierunków studiów podyplomowych. Doskonałym tego przykładem byli odbierający z rąk Władz świadectwa ukończenia takich studiów Absolwenci prawa pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych i przygotowania pedagogicznego.

galeria zdjęćRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!