Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują satysfakcjonującą pracę.

Kierunek przygotowuje do zawodu terapeuty m.in. z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Studenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Zajęcia obejmują wiedzę dotyczącą człowieka i dysfunkcji narządów ruchu, stosowania ćwiczeń oraz zabiegów leczniczych, a także gimnastyki korekcyjnej.

Studia II stopnia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia kierunku Fizjoterapia.

Dlaczego warto?
 • Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z zakresu zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) i zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak ortopedia, pediatria, neurologia, reumatologia, kardiologia, ginekologia i położnictwo.
 • zajęcia praktyczne stanowią zdecydowaną większość wszystkich zajęć w programie studiów
 • kierunek zapewnia dużą liczbę godzin praktyk m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów
 • większość przedmiotów jest prowadzona przez specjalistów medycyny, m.in. doświadczonych fizjoterapeutów, lekarzy i kierowników klinik rehabilitacyjnych
 • Liczne umowy podpisane z nowoczesnymi placówkami medycznymi w całej Polsce pozwolą zdobyć gruntowną wiedzę, umiejętności praktyczne i doświadczenie, a także nawiązać pierwsze kontakty zawodowe
 • Studia na kierunku Fizjoterapia dają samodzielny zawód medyczny.
Wybitni wykładowcy:
Zajęcia prowadzą wybitni profesorowie medycyny i nauk pokrewnych:
 • prof. Paweł Kolasa,
 • prof. Zbigniew Morawiec,
 • prof. Franciszek Seneczko,
 • prof. Dariusz Witoński,
 • prof. Wojciech Gruszczyński,
 • prof. Marek Zawirski,
a także fizjoterapeuci i lekarze z wieloletnim doświadczeniem pracy z pacjentami:
 • dr Tomasz Adamczewski,
 • mgr Ilona Białkowska,
 • dr Magdalena Charłusz – Zasiewska,
 • dr Katarzyna Dudek,
 • dr Jowita Gasztych,
 • mgr Daniel Głowacki,
 • dr Urszula Górecka,
 • dr Ireneusz Jurczak,
 • dr Elżbieta Łuczak,
 • mgr Teresa Łukasiewicz,
 • mgr Michał Marzec,
 • mgr Przemysław Oliwczyński,
 • mgr Kinga Pawłowska,
 • dr Anna Puzder,
 • dr Eugeniusz Rudczyk,
 • dr Paweł Skoczylas,
 • dr Bartłomiej Szrajber.
Partnerzy kierunku:
 • Centrum medycyny, kosmetologii i fitness Medkos
 • Szpital MSWiA w Łodzi
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Kopernika w Łodzi
 • NZOZ Allmed w Łodzi
 • Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu
 • Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego
 • Fundacja Kamień Milowy

CO PO STUDIACH?

Absolwenci kierunku fizjoterapia są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych.

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy w:
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
 • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjna dla dzieci i młodzieży
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo
 • placówkach sportowych: przychodniach sportowo - lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Absolwenci fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości w znalezieniu satysfakcjonującej pracy zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness. Społeczna Akademia Nauk zapewnia realizację praktyk m.in. w:

 • szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • szpitalu im. Biegańskiego
 • wielu przychodniach i gabinetach.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany dyplom: magister fizjoterapii

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny pobierz
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu + kserokopia
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!